Leighton, Frederic.
Mosaico Leighton: Bagno di Psiche
Leighton: Bagno di Psiche FK065

80x160cm levigata 1468 €